50861989 755198564879547 4865778744675008512 n
bookmark

Социјални мрежи
Facebook | Instagram | Twitter

Публицист.мк ве охрабрува да бидете креативни и да пишувате авторски текстови, колумни и статии.

Порталот Публицист.мк на сите заинересирани читатели им дава шанса да стане волонтер – дописник и да стане наш соработник. Ако имате талент за пишување и имате слободно време, испратете ни Ваши податоци во контакт формата подолу или на нашиот официјален мејл.

Моментално нудиме волонтерска работа бидејќи овој проект функционира како непрофитен магазин, а секако доколку во блиска иднина прерасне во профитен, вашиот труд ќе биде финансиски награден.

Нашата категорија „Текстови и колумни“ е посветена за сите наши читатели кои сакаат да станат автори!

Доколку сакате да го објавиме вашиот текст или колумна во оваа категорија, можете да ни пишете на нашиот официјален мејл [email protected], на некој од нашите профили на социјалните мрежи или на контакт формата подолу.

Важно: Текстовите може е да претрпат мали промени и корекции, во претходна консултација со авторот.